Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.

Konsultanci

mgr Małgorzata Jakubiec - prezes P.U. HOLOX,  członek Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce, b iegły sądowy ds. wycen przedsębiorstw, w tym na potrzeby postępowań upadłościowych oraz naprawczych, specjalista ds. analiz ekonomicznych oraz wycen. Absolwentka Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych. Staż pracy od 1999r. Konsultant ds. restrukturyzacji, strategii i rozwoju przedsiębiorstw, sporządzania business planów, analiz prywatyzacyjnych oraz prowadzący szkolenia z zakresu zarządzania w warunkach Unii Europejskiej. Udział w opracowaniu materiałów prywatyzacyjnych, autorka analiz ekonomiczno-finansowych. Dobra znajomość procesów rynkowych, organizacji i zarządzania, współautor wielu programów restrukturyzacyjnych oraz strategii rozwoju firm, specjalista zespołów przygotowujących analizy przedsiębiorstw oraz procesy prywatyzacyjne. Autorka publikacji na temat procesów transformacji rynkowej w Polsce.

dr hab. inż. Rafał Prusak prof. PCz   - doktor nauk z zakresu zarządzania i marketingu wykładowca Politechniki Częstochowskiej, specjalista ds. rozwiązań informatycznych oraz zarządzania zasobami ludzkimi, współautor wielu analiz ekonomiczno – finansowych, bussines planów, wykonawca kilku studium wykonalności.

mgr inż. Leszek Sporysz - rzeczoznawca majątkowy, wykonawca kilkuset wycen nieruchomości głównie na terenie województwa śląskiego, wieloletni biegły sądowy, wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu inwentaryzacji majątku, specjalista ds. wycen w dziedzinie złóż oraz kopalin.
 
mgr inż. Franciszek Mirkowski - specjalista w branży  projektowej oraz konstrukcyjnej  maszyn i urządzeń. Członek organizacji SIMP, RZECZOZNAWCA SIMP w specjalności  - 301 –  maszyny i urządzenia dźwigowe oraz 830 – wycena maszyn, urządzeń i pojazdów. Specjalista w dziedzinie ochrony środowiska w tym technologii w zakresie utylizacji odpadów. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, konstruowaniu i serwisowaniu maszyn, urządzeń i technologii przemysłowej dla branży ekologicznej. Działacz ruchu wynalazczego, odznaczony za zasługi dla Rozwoju Przemysłu Maszynowego,  wielokrotnie nagradzany w dziedzinie techniki.

prof. ndzw. dr hab. inż. Ryszard Budzik - specjalista ds. organizacji i zarządzania, dyplomowany rzeczoznawca majątkowy. Staż pracy od 1968 r. Zastępca Kierownika Katedry Zarządzania i Logistyki Politechniki Częstochowskiej, autor wielu wykładów na Wydziale Zarządzania ze s pecjal ności zarządzanie, wycen przedsiębiorstw oraz publikacji. Jest promotorem prac magisterskich, inżynierskich oraz specjalistą w dziedzinie uwłaszczenia, prywatyzacji, wywłaszczenia, komunalizacji. Autor analiz prywatyzacyjnych. Członek Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

mgr Beata Senderecka - radca prawny, specjalista ds. analiz prywatyzacyjnych oraz zagadnień z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i prawa pracy. Autorka kilkudziesięciu analiz prywatyzacyjnych oraz restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw państwowych i spółek.
 
mgr Katarzyna Mydlarz - specjalista ds. analiz ekonomicznych oraz wycen. Absolwentka Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach. Staż pracy od 2007r. na stanowisku Konsultant ekonomiczny ds. analiz ekonomiczno-finansowych. Współautor wielu analiz z dziedziny ekonomii i finansów.
 
mgr inż. Marta Budziaszek - specjalista w zakresie ochrony środowiska. Absolwentka Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Wydział Inżynierii Środowiska w Przemyśle. Staż pracy od 2004r. Od września 2006r. Konsultant ekologiczny ds. sporządzania analiz prywatyzacyjnych przedsiębiorstw w zakresie oceny realizacji obowiązków z tytułu wymagań ochrony środo­wiska i ochrony zabytków.
   
mgr Krzysztof Oczko – biegły rewident. Doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych.
 
mgr inż. Jerzy Siemianowski - specjalista ds. organizacji i zarządzania. Staż pracy od 1957 r. w ZM Nowa Dęba - Szef Narzędziowni, Główny Technolog, Dyr. Produkcji, Dyr. Zakładów FSM w Bielsku-Białej i Tychach, Dyr. Produkcji i Techniki FSM, V-ce Prezes Spółki, od 1993 do 1994 FIAT AUTO POLAND - Dyr. Przemysłu. Wybitny specjalista w dziedzinie organizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw, współautor analiz prywatyzacyjnych oraz programów naprawczych przedsiębiorstw.
 
mgr Wiesław Jakubiec – wykładowca i specjalista w zakresie informatyki i zarządzania. Staż pracy 1993r. Autor wielu publikacji z zakresu tematyki związanej z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Umiejętność tworzenia i administrowania sieciami komputerowymi, technologiami mobilnymi i związanymi z przesyłem danych, Promotor prac badawczych i organizacyjnych nad zintegrowanymi systemami informatycznymi w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
     
dr Iwetta Budzik-Nowodzińska -doktor nauk ekonomicznych, staż pracy od 1999r specjalista ds. wycen, wykonawca kilkuset biznes planów i kilkudziesięciu wycen dużych przedsiębiorstw, wykonawstwo kilkunastu analiz ekonomiczno- finansowych.
   
mgr inż.  Zbigniew Machorowski- rzeczoznawca majątkowy, wieloletni biegły sądowy w zakresie szacowania nieruchomości oraz maszyn i urządzeń, wykonawca kilkuset wycen nieruchomości sektora przemysłu ciężkiego, posiada uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego. Autor analiz prywatyzacyjnych w zakresie szacowania majątku.
 
mgr Anna Król Żelazna- wykonawca wycen przedsiębiorstw.
 
mgr Adam Rakszawski – radca prawny, specjalista w zakresie prawa gospodarczego, autor kilkudziesięciu analiz prywatyzacyjnych oraz kilku restrukturyzacji przedsiębiorstw, doradca prywatyzacyjny w procesie zbycia udziałów spółek Skarbu Państwa.